Nederlands
Zoeken...
Nederlands

Inschrijven Crazy Color Run

Crazy Color Run 06-08-2021

Uit praktische redenen kun je je online niet inschrijven voor de Crazy Color Run. Dit kan wel bij het animatieteam op de inschrijfmomenten op woensdag en zaterdag om 11:00 bij het Beringerbos of iedere dag na afloop van de Mini-Disco. De kosten bedragen €2,00 per kind.

De Color Run bestaat uit een ronde met vijf stations, waarlangs de kinderen lopen / rennen. De kinderen worden met kleurpoeder bekogeld en onder gegooid. Ieder kind krijgt een zakje kleurpoeder.